קזמואל, ל!ך3ךט לואיס

. 1963-1870 מדינאי והוגה דיעות יהודי אנגלי . הנציב העליון הבריטי הראשון בארץ ישראל . נולד בליוורפול למשפחה מיוחסת וסיים בהצטיינות לימודים במדעי המדינה ובכלכלה , באוניברסיטת אוכספורד . ב 1902 נבחר , מטעם המפלגה הליבראלית , לפרלאמנט והיה החבר היהודי הראשון בו . בשנים 1916-1906 מילא תפקידים שונים בממשלה הבריטית . במלחמת העולם הראשונה החל להאמין שהפיתיון לבעיות העם היהודי הוא בית לאומי בארץ ישראל . ב 1915 הגיש לממשלת בריטניה תזכיר שהכין את הקרקע להצהרת בלפור . ב 1920 נשלח _לארץ ישראל כדי לבדוק את התנאים לפעולת המינהל הבריטי האזרחי לאחר שלוש שנות מישטר צבאי . לאחר שהתקבלה ההצעה להעביר את "המנדאט על ארץ ישראל לידיים בריטיות , מונה סמואל לנציב העליון בארץ . מינויו עורר ביישוב התלהבות רבה ובתנועה הציונית ראו במינוי מחווה בריטית כלפי התנועה הציונית . למרות שהיה איש מינהל תקיף ויעיל , עוררה מדיניותו ביקורת בקרב היישוב בארץ . סמואל נהג באובייקטיביות כלפי כל יושבי הארץ , והיו שגרסו כי קנה את אהדת הערבים על גבס של היהודים . הוא תמך בעיקרון וויסות העלייה _לארץ ישראל על פי "כושר הקליטה הכלכלי שלה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור