3>?9נ1י1ן

נהר אגדתי הזורק אבנים כל השבוע ונח בשבת . המסורת על נהר זה עוברת מימים קדומים ועד תקופות מאוחרות . הוא כבר נזכר "בגמרא ( סנהדרין סה ע " ב ) "ובמדרש קדום ( בראשית רבה יא , ו . ( רבי "עקיבא בנה על מציאותו ומנוחתו בשבת את טיעוניו בוויכוח עס טורנוסרופוס הרשע . לפי המסורת ( ירושלמי סנהדרין י , ה ) הוגלו "עשרת השבטים אל מעבר לנהר סמבטיון . • יוספוס מזכיר אותו כנהר שטיטוס ראה אותו . ההיסטוריון פליניוס מצייר את עשרת השבטים כנתונים במילכוד בעטיו : שישה ימים הוא מטיל אבנים ואי אפשר לעבור אותו , ובשבת , כאשר הוא נח , אסורים הם לעבור אותו בגלל הלכות שבת . "הרמב " ן בפירושו לתורה ( דברים לב , כו ) מזהה אותו עם הנהר גוזן , ולדעת אלדד הדני הוא בסודאן או בחבש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור