סיקריקים

הקיצוניים שבקנאים , לוחמי החופש היהודיים בסוף ימי הבית השני . השם סיקריקים ניתן להם על שם הפגיון הקצר והעקוס ( סיקה ברומית ) שהיה חבוי להם בבגדיהם , ובו היו דוקרים בחשאי את מתנגדיהם . נלחמו לא רק ברומאים , אלא גם ביהודים שהשלימו או שנטו להשלים עם _השילכץון הרומי בארץ , היו אלה בעיקר עירוניים נכבדים ועשירים , והס הטילו נגדם טרור אישי . נטו למהפכנות חברתית , במגמה לחסל את הניגודים הכלכליים החריפים ששררו בארץ ולהקים מישטר חברתי צודק המושתת על תורת משה . השם _"סיקריקון " מוזכר אצל יוסף בן מתתיהו ובברית החדשה . • במשנה ובגמרא הם מכונים "קנאים " או "בריונים . " מנהיגיהם היו : אבא סיקרא ומנחם בן יאיר , אלעזר בן יאיר ושמעון בר גיורא . במשנה ובגמרא הוסב השם סיקריקון לבעלי זרוע , המפקיעים נכסים ובעיקר שדות מידי בעליהם , בעזרת השילטון . בשם זה נקרא לא רק המפקיע , הנחשב גזלן , אלא גם מקבל הנכסים המופקעים . לימים הפך "סיקריקון " למונח משפטי המציין כל לוקח רכוש בכוח מתוך איום על בעליו ( _גיטין נה ע " א . _(  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור