סיון

השלישי לחודשי השנה כשמונים אותם מחודש ניסן והתשיעי למניין מחודש תשרי . מזלו של חודש סיוון תאומים והוא לעולם חודש מלא . בן לי יום . כשאר שמות החודשים הנוהגים "בלוח העברי מקור שמו נבלי והוא חודש הבשלת התבואה . שלושת ימי ההגבלה , החלים בימים ג' ד' ה' בסיוון , הם הימים שבני ישראל במדבר התכוננו בהם למעמד הר סיני ( שמות יט , טו , ( והם מסיימים את ימי האבלות של ספירת העומר . ב' בסיוון הוא "יום המיוחס " לפי שהוא בא בין ראש חודש ובין שלושת ימי ההגבלה , ויום זה חל ביום בשבוע שבו יחול * יום הכיפורים הבא הקי וי "מיוחס . " בו' בסיוון חל חג _יחשבועות . אין אומרים תחנון מא' בסיוון ועד סוף י " ב בו ; לפני חג השבועות — מפני השמחה , ולאחריו — כדי לאפשר את הבאת הקורבן לאחר החג למי שלא הביאו בחג . להלן כמה מהתאריכים והמאורעות העיקריים שאירעו בחודש זה : ב' — יום המיוחס . ג' — הראשון לשלושת ימי ההגבלה , קודם מתן תורה . ה' — נוסדה מטולה , המושבה הצפונית על גבול סוריה , שהכריעה בקביעת גבולות הארץ . ו' — חג יהשבועות , זמן מתן תורה וחג הביכורים . לפי המסורת , יום פטירתו של דוד המלך . י' — נוסדה תל אביב , ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור