קיג לתורה

בשם סייג או גדר לתורה מכנה התלמוד תוספת חומרה שהטילו חכמינו לשם התרחקות מחטא . אנשי כנסת הגדולה אמרו : "עשה סייג לתורה " ( אבות א , א , ( לאמור , הטילו גזירות וקבעו תקנות שירחיקו את האדם מן העבירה . דרך משל : מותר לקרוא - קריאת שמע כל הלילה , אך חכמים עשו סייג וקבעו שיש לקרוא את קריאת שמע עד חצות בלבד , כדי שאדם לא יחמיץ את המצווה ( משנה ברכות א , א . ( במסכת יאבות ( ג , יג ) נמנים כמה דברים המשמשים סייגים לענייני אחרים , כגון : "נדרים — סייג לפרישות , " כלומר להתרחקות מן התאוות ; "סייג לחכמה — שתיקה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור