קזקרומה

שמה של ספינת מעפילים רעועה , שהפליגה בחודש דצמבר 1941 מרומניה לארץ ישראל ובה 769 פליטים יהודים שנמלטו מן הנאצים . לאחר ארבעה ימי נסיעה בתנאים תת אנושיים בספינה , שנפגעה מגלי הים הסוער , הגיעו הנוסעים לנמל קושטא וביקשו מחסה . הממשלה התורכית הסכימה להתיר לספינה לעגון בנמל כתנאי שמדינה אחרת תסכים לקלוט את הפליטים . כל המאמצים שעשתה הסוכנות היהודית להשיג משילטונות המנדאט הבריטיים רשות להכניסם לארץ ישראל הושבו ריקם . רק חמישה נערים הורשו להיכנס ארצה . ב 24 בפברואר נאלצה "סטרומה " לנטוש את הנמל ולהפליג לים הפתוח . בו ביום נפגעה הספינה העלובה מהתפוצצות , שאירעה ככל הנראה מפגיעה של חיל הים הרוסי , אשר סבור היה כי זו ספינת אויב . כל נוסעיה של "סטרומה , " פרט לאחד , טבעו במצולות הים . אסון " סטרומה" הפך סמל למדיניות הקשוחה והאכזרית של ממשלת המנדאט הבריטי בארץ ישראל כלפי שארית הפליטה שניצלה מן * השואה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור