סוךיה

יהודים ישבו בסוריה מהתקופה הסלוקית והותר להם לקיים את אורחות חייהם ואת דתם . בשלהי ימי הבית השני ישבו בסוריה יהודים רבים , ואזורים רבים בסוריה היו תחת שלטון יהודי . מצב היהודים היה שפיר עד המאה הד י , עם עליית הנוצרים לשלטון,- אלה לחצו על היהודים להתנצר והתנכלו להם . בתחילת השלטון המוסלמי הוטב מצבם , אולם בשנת , 750 משעלו השליטים מבית עבאס לשלטון , שוב הורע מצבם ; הוטלו עליהם מיסיס כבדים , הם הצטוו לשאת את אות הקלון ואף ניסו לאלצם להתאסלם . מאות בשנים לאחר שקיעת החיליפות העבאסית היה שלטון סוריה מעורער . הגירת יהודים "מבבל , במאה העשירית , הגדילה את מספר היהודים בסוריה והביאה התעוררות תרבותית . יהודי בבל שמרו על מנהגיהם ויסדו בתי כנסת משלהם וקהילות נפרדות . יהודי סוריה היו קשורים לישיבה _שבארץ ישראל והיו בהם תלמידי חכמים מובהקים . יהודי סוריה התפרנסו ממלאכה , ממסחר ומבנקאות , וגם שירתו במוסדות השלטון . בשלהי המאה הי " א כבשו הסלג י וקים את ארץ ישראל ואת סוריה . הישיבה מירושלים גלתה לצור ומשם עברה לדמשק ושימשה מרכז ליהודי סוריה . בימי הכיבוש הצלבני עברו יהודים מיישובי החוף אל לב הארץ . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור