סופר קת"ם

כותב ספרי * תורה , "תפילין "ומזוזות על פי "ההלכה . סופר סת"ס ( נוטריקון של ספרים , תפילין , מזוזות ) כותב גם "מגילת אסתר ולעיתים שאר מגילות וספרי נביאים לשם קריאת "ההפטרה . הלכות מדוקדקות לכתיבת ספרי תורה , ולהלן מקצתן : הספר נכתב על גבי עור מעובד של בהמה כשרה , בכתב מיוחד מקושט בתגים . לפני הכתיבה חורטים את קווי השורות והשוליים . האשכנזים נוהגים לכתוב בקולמוס של נוצה ואילו הספרדים כותבים בקולמוס העשוי קנה . הכתיבה נעשית בדיו מיוחדת . את הפרשיות מעתיק הסופר מ"תיקון סופרים " ( מגילה יח ע " ב ) שהנוסח שלו מוגה היטב . לפני כתיבת פרשיה שיש בה שם ה' יש סופרים הנוהגים לטבול "במקווה "כשר . לפנים היה סופר סת " ם כותב גם שטרות , תנאים , "כתובות , _"גיטין ושטרי • חליצה . כיום נכתבים בידי הסופר רק _גיטין ושטרי חליצה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור