סופר, מ#ה 0)יז"ם ס1פר)

. 1839-1762 מנהיג היהדות האורתודקסית הקיצונית של יהודי גרמניה ואירופה התיכונה , ומגדולי "הרבנים "והפוסקים בדורו . החת " ס סופר נולד בפרנקפורט על נהר מיין שבגרמניה ולמד בישיבתו של הרב נתן אדלר . בהיותו בן י " ט עזב את עירו יחד עם רבו . שימש רב בכמה ערים במוראביה ובהונגריה . בשנת 1807 נתמנה רב בקהילת פרשבורג ( בראטיסלאבה בימינו , ( שהיתה הקהילה החשובה במדינה , וכיהן בה שלושים ושלוש שנים , עד יום מותו . הוא הקים שם "ישיבה חשובה , שנעשתה מרכז תורני לכל יהדות אירופה התיכונה . לכאן נהרו תלמידים ובה הוכשרו רוב רבני אוסטריה והונגריה . היה נעים הליכות ורודף שלום . עם זאת , בשל התנגדותו הקיצונית לרפורמה דתית , התייצב בראש הקנאים שלחמו ללא פשרה ב " תנועת המתקנים " שיצאה מהאמבורג שבגרמניה , נאבק בתנועת "ההשכלה ובדוגלים באמנציפאציה . הוא אבי הסיסמה : "חדש אסור מן התורה . " לחם לשמירה קפדנית על מנהגי ישראל ופסל כל שינוי , ולו חיצוני בלבד , כגון שינוי השם או הלבוש . כן אסר על תלמידיו לקרוא ספרים חילוניים בצד לימוד התורה , ופסל את כתבי משה _"מנדלסון , ובייחוד את הביאור שלו לתנ " ך . החת"ס סופר פעל לי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור