סופות בנגב

כינוי "לפרעות 1882-1881 ביהודי דרום רוסיה ומחוזות אחרים . הפרעות אירעו בימי הריאקציה שלאחר רצח אלכסנדר השני בידי מהפכנים , וזיעזעו את יהדות רוסיה כולה . נוער יהודי וחוגי אינטליגנציה שהתרחקו מעמם וקיוו לקשור את גורלם עם העם הרוסי , התפכחו מאשלייתם . חלק מהם הקים את אגודת "עם עולם , " שעודדה הגירה לארצות הברית של אמריקה . צעירים אחרים הגיעו למסקנה כי יש לנטוש לחלוטין את הגולה ולחדש את חיי העם במולדתו ההיסטורית . לשם כך הקימו את אגודת _""ביל"ו , " שכמה מחבריה עלו ארצה והטביעו את חותמם על העלייה הראשונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור