(ה ~ )ס1 :כנות ~ היהודית ? : ליבראל ?י י י

סעיף במנדאט על ארץ ישראל , שנמסר לבריטניה ואושר על ידי חבר הלאומים , קבע כי תקום "סוכנות יהודית" שתייצג את העם היהודי כלפי ממשלת המנדאט ותשתף עמה פעולה בהקמת הבית הלאומי היהודי . מכוח סעיף זה קיבלה ההסתדרות הציונית העולמית מעמד של סוכנות יהודית . אלא שבהמשך הסעיף נאמר כי ההסתדרות הציונית תשתדל להקים סוכנות יהודית רחבה "למען הבטיח את שיתוף הפעולה של כל היהודים הרוצים לסייע בהקמת הבית הלאומי היהודי . " ועידת היסוד של הסוכנות היהודית המורחבת נתקיימה בציריך בשנת . 1929 מחצית נציגיה היו חברי ההסתדרות הציונית ומחציתם האחרת נציגים של אירגונים ואישים לא ציוניים . לנשיא הסוכנות היהודית נבחר ד " ר חיים וייצמן , שהיה גם נשיא ההסתדרות הציונית העולמית . בין האישים הלא ציוניים הבולטים היה לואי מרשל מארצות הברית . בוועידת היסוד השתתפו גס אלברט איינשטיין והמדינאי היהודי הצרפתי הנודע ליאון בלום . הקמת הסוכנות היהודית המורחבת היתה אחת העילות לפריצתם של "מאורעות תרפ " ט . התקוות שתלו בהקמתה לא נתקיימו , ובמרוצת השנים היו ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות למוסד אחד , כשהסוכנות היא הזרוע המבצעת . הסוכנות פעלה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור