סוטה,מסכת

"המסכת החמישית בסדר "נשים . בת תשעה פרקים . יש לה גמרא "בבבלי ובירושלמי ותוספתא . פרשת סוטה באה בתורה בספר במדבר ( ה , יא-לא . ( מדובר כאן באדם שמתרה באישתו שלא תתייחד עם פלוני , היא לא שמעה לו ונתייחדה . אין עדים שהוא אכן בא עליה , אך הבעל מקנא לה . הוא מביאה אל המקדש , והכוהן , משביע אותה שלא שכבה עם גבר זר ומשהיא עומדת על דבריה שלא חטאה , הוא משקה אותה מי סוטה . הפרקים הראשונים של מסכת סוטה עוסקים בכל השאלות אימתי רשאי הבעל להביא את אישתו אל הכוהן שישקנה את המיס ובכל מעשה ההשקייה . ולפי שבעת השקיית הסוטה אומר לה הכוהן דברים בשבועה , והוא יכול לאומרם בכל לשון , הכל כדי שתבין , עוברת המשנה לעסוק בדברים הנאמרים בלשון הקודש ובדברים שנאמרים בכל לשון ( פרק ז . ( בין הדברים הנאמרים בלשון הקודש דווקא , הם פרשת משוח מלחמה ופרשת עגלה ערופה . נתייחדו להן , כל אחת , פרק לעצמה ( פרקים ח-ט . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור