ס1ב1?1ניקים

כינוי לתנועה של מתייהדים רוסיים . מקור השם במלה ישבת על פי הגייתם , לפי שהם שומרי שבת . התנועה נתייסדה בראשית המאה הי"ח . בתחילת המאה הי " ט סבלו גזירות קשות . מקצתם חזרו לנצרות ואחרים הוגלו לקווקאז ולסיביר . משנת 1905 זכו הסובוטניקיס לאוטונומיה דתית . יחסם לדת ישראל לא היה אחיד . היו שנהגו כיהודים לכל דבר . אחרים האמינו • בתנ " ך אך לא קיבלו את "התלמוד , ועוד אחרים האמינו גם "בברית החדשה . בתקופת "" חיבת ציון " ( סוף המאה הי " ט ) היגרו רבים מהם לארץ ישראל ולארצות הברית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור