סדר עולם

( א ) סדר עולם רבא ( כלומר , הגדול : ( כרונולוגיה עתיקה של תולדות עם ישראל . פותחת בבריאת העולם ומסתיימת בתקופת מרד "בר כוכבא . יסודה בברייתא ( בבא בתרא קכא ע " ב . _( הספר מיוחס לתנא יוסי בן חלפתא , מגדולי "התנאים בדור שלאחר מרד בר כוכבא . עורכים אלמונים הכניסו בו תוספות בתקופות מאוחרות יותר . בשלושים פרקיו מונה את רצף הדורות עד אלכסנדר מוקדון , בתוספת קצת פרטים על בית "חשמונאי ומרד בר כוכבא . בסדר עולם רבא הונח היסוד למניין השנים ליצירה , המקובל בישראל עד היום . "בתלמוד ( יבמות פב ע " ב ועוד ) נקרא בסתם "סדר עולם , " אך לימים הוסיפו לו את התואר רבא להבדילו מסדר עולם זוטא , כלומר הקטן . ( ב ) סדר עולם זוטא ( הקטן . ( כרונולוגיה של תולדות עם ישראל , שבאה להדגיש את ייחוסם של "ראשי הגולה בבבל , הבאים מבית דוד . היא מחולקת לשניים : ( 1 ) מניין תמציתי של חמישים דורות , מאדם הראשון עד יהויקים מלך יהודה . מניין שמבוסס על סדר עולם רבא . ( 2 ) קורותיהם של שלושים ותשעה ראשי גולה מאז גלות יהויקים לבבל . החיבור נכתב בתקופת • הגאונים אך מאז נשתבש מאוד .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור