סדר ליל פסח

טקס הנערך כלילה הראשון של "פסח ( ובגולה גם בלילה השני ) ובמרכזו קריאת יההגדה . על השולחן ניצבת "קערת פסח וכוס "אליהו הנביא . לפני כל אחד מן המסובים כוס של יין , כדי לקיים מצוות "ארבע כוסות . על הכיסאות נתונים כרים וכסתות כדי לקיים מצוות הסיבה על צד שמאל . לגבי מהלך הסדר נתנו סימנים , והס באים בראש ההגדה . וזה הסדר הנודע ביותר : קדש : קידוש על כוס ראשון של יין ; ורחץ : נטילת ידיים בלא ברכה , ולדעת "הרמב " ם בברכה , שלפי "ההלכה היו נוטלים ידיים לפני אכילת ירק שטיבולו במשקה . כרפס : טובלים כרפס במי מלח ומברכים "בורא פרי האדמה . " יחץ : חוצים את המצה האמצעית לשניים ואת חלקה הגדול מגיחים לשם אפיקומן . מגיד : אמירת ההגדה של פסח הפותחת בשאלת הבן : " מה נשתנה ?" ותשובת האב "עבדייס היינו , " שניים מפרקי "ההלל עד ברכת " גאל ישראל" ושתיית כוס שני . רחצה : נטילת ידיים בברכה לאכילת "מצה . מוציא : ברכת "המוציא . " מצה : ברכת "על אכילת מצה " ואכילת כזית הימנה . "מרור : ברכת "על אכילת מרור " ואכילת כזית מרור . כירן : כריכת המרור במצה ואכילתם , זכר "למקדש "כהלל . שולחן עורן : סעודת החג . צפון : הוצאת "...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור