שולחן סדר ליל הפסח. על־פי פיתוח עץ, ונציה, המאה ה־15