סדרי משנה י

ששת חלקי "המשנה , המכונים בשם סדרים ( ש " ס . _( ואלה הם : זרעים , מועד , נשים , נזיקין , קודשים , טהרות . כל סדר מחולק למסכתות , כל מסכת לפרקים , וכל פרק לסעיפים הקרויים משניות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור