סדר העבודה

מעיקרו — סדר עבודת "הקורבנות "בבית המקדש . הביטוי מצוי בתפילה " ותערב עליך עתירתנו " הנאמרת בכמה קהילות בחגים לפני "נשיאת כפיים של "הכוהנים : "והשב שכינתך לציון עירך וסדר העבודה לירושלים . " מכאן מכנים בשם זה גם את "הפיוט המתאר את עבודת "הכוהן הגדול בבית המקדש "ביום הכיפורים . בתיאור זה בא לעולם גם הווידוי של כוהן גדול . סדר העבודה הוא מן הפיוטים היותר קדומים . יוסי בן יוסי , הפייטן הארץ ישראלי הראשון שנודע לנו בשמו , חיבר לא פחות משלוש "עבודות . " רוב העבודות שנכתבו גם בספרד וגם באשכנז מיוסדות על התבנית של "אתה כוננת" ליוסי בן יוסי — תיאור תולדות העולם מבריאתו עד אהרון הכוהן , הראשון לכוהנים הגדולים וכאן בא תיאור מפורט של מהלך עבודתו של כוהן גדול ביום הכיפורים . חותמים את העבודה פיוטים המתארים את הדרו של כוהן גדול , שהמפורסם ביניהם הוא זה של "בן סירא , המתאר את שמעון כוהן גדול . במטבע של בן סירא כתבו גס פייטנים שבאו אחריו בנוסחאות של " מה נהדר היה מרפא כוהן גדול . " לאחר מכן באה שורה של פיוטים המביעים צער על ביטול העבודה בגלל החורבן . סדר העבודה נאמר "ביום הכיפורים בחזרת הש"ץ של "מוס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור