נשמת כל חי

תפילת שבח והלל ליוצר האדם והטבע . חותמת את - " פסוקי דזימרא " בשחרית של -שבת -ויום טוב ואת -סדר ליל פסח . זו תפילה עתיקה , שהחלה להתגבש כיר בתקופת - המשנה וכונתה אז בשם "ברכת השיר " לפי אחד -האמוראים ( פסחים קיז ע " ב-קיח ע " א . 1 באה בשינויי נוסח קלים בכל הסידורים . שם מחברה אינו ידוע . יש שמוצאים בה רמז לשם "שמעון . " לדידם חתם הפייטן ראשי שמו בראשי פיסקאות : שוכן עד , מי ידמה לך , עד הנה עזרונו , ואילו פינו מלא שירה . לכן התהלכה אגדה כאילו המחבר הוא שמעון בר כיפא , השליח הנוצרי פטרוס הקדוש , שנשאר בסתר נאמן לעמו . אך בנוסח העתיק של - רס " ג , רע " ג -ורמב"ם אין המילים הללו . אחרים מייחסים את התפילה לפייטן יצחק שגם את שמו מצאו חתום בראשי תיבות : בפי ישרים תתהלל , ובדברי צדיקים תתברך , ובלשון חסידים תתרומם , ובקרב קדושים תתהלל . ויש שסידרו את התיבות כך שתופיע בשורות אלה גם רבקה . כך אצל ספרדים כל השנה ובקצת עדות אשכנז -בימים נוראים . לדידם של אלה הכוונה -ליצחק אבינו : בפי ישרים תתרומם , ובדברי צדיקים תתברך , ובלשון חסידים תתקדש , ובקרב קדושים תתהלל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור