נשים, סדר

הסדר השלישי בששת סדרי המשנה . בסדר נשים שבע -מסכתות : יבמות , כתובות , נדרים , נזיר , סוטה , _גיטין , קידושין . חמש מסכתות עוסקות בהלכות נשים , ואילו "נדרים " הוכנסה לסדר זה מפני שלבעל ניתנה רשות להפר את נדרי האישה ולאב להפר את נדרי בתו הנערה . אגב "נדריס " שובצה כאן גס כמסכת "נזיר , " לפי שגם נזירות מוגדרת כנדר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור