נשיאת כפים

ברכת - כוהנים הנאמרת - במקדש או -בבית הכנסת תוך כדי הגבהת הידיים ( ויקרא ט , כב . ( הנוסח שלה הוא : "יברכך ה' וישמרך . יאר ה' פניו אליך ויחנך . ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום " ( במדבר ו , כד-כו . ( במקדש היו הכוהנים עולים -לדוכן מדי יום ביומו , אחרי הקרבת התמיד , מגביהים ידיהם על גבי ראשיהם ואצבעותיהם פשוטות . אחד היה מקריא להם את תיבות הברכה והם חוזרים אחריו מילה במילה . בבתי הכנסת עולים הכוהנים לדוכן בתפילת -שחרית של כל יום , בתפילת מוסף , - במנחה של -תענית ציבור ובתפילת -נעילה -ביום הכיפורים . בארץ ישראל ובספרד ובתימן עולים הכוהנים כל יום לדוכן ואילו בשאר המקומות רק בתפילת מוסף . אף _בארץ ישראל עצמה יש מקומות שעולים בהם לדוכן בתפילת מוסף בלבד . וזה סדר ברכת כוהנים : בחזרת הש"ץ חולצים הכוהנים נעליהם ועולים לדוכן בברכת העבודה "רצה . " לפני ברכת השלום , האחרונה בתפילות -העמידה , פונים הכוהנים לקהל עם שהם מכוסים -בטלית . הם מגביהים את ידיהם כנגד כתפיהם ואצבעותיהם פשוטות . הס מברכים : ... " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה - . " החזן מקריא להם את הברכה "יברכך " וגו' מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור