נשיא נשיאות

"במקרא מתלווה התואר נשיא לאיש העומד בראש שבט , עדה או עם בישראל או אצל אומות העולם . פעמים הרבה מכונה גם המלך בשס נשיא . בספרות יהתלמודית נקרא נשיא האיש העומד בראש ההנהגה של היישוב היהודי , ואילו המוסד של ראשות "הסנהדרין נקרא נשיאות . שמעון * בר כוכבא קרוי במטבעותיו "שמעון נשיא , " וכן במכתבים שלו , שנתגלו במערות ים המלח , "שמעון בר כוזבא נשיא ישראל . " תוארו של הנשיא במקורות לועזיים היה "פטריארך . " בדרך כלל שימשו בנשיאות שני חכמים : הנשיא ומשנהו אב בית ל ? דין . רוב הנשיאים היו מבית * הילל . מימי רבן _ישמעון בן גמליאל החלה הנשיאות לעבור בירושה מאב לבנו . מאז גם רווחת המסורת על התייחסותו של בית הילל על דוד המלך ועל ההנחה שהנהגת האומה חייבת להיות בידי צאצאי בית הילל . תכופות נתעוררה בעם השאלה האם סמכותו של הנשיא באה מכוחה של הסנהדרין , או שיש לנשיאות סמכות מיוחדת משל עצמה . מאבק זה התנהל הן בתחום הסמכויות המדיניות הציבוריות של הסנהדרין והן בתחומי הפעילות ההלכתית התורנית . עם מות רבי ייהודה הנשיא ( ראשית המאה הגי ) חלה הפרדה בין הנשיאות לסנהדרין . היא נגרמה במידה רבה על ידי הפאר החיצונ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור