נישואי תערובת

נישואים בין בני זוג שהאחד מהם יהודי והאחר נוכרי . לפי דיני ישראל אין נישואים אלה תופשים כלל ( קידושין סח ע " ב . _( ילדי זוג כזה הולכים אחר האם — אם היא יהודיה אף חם יהודים . ילדי אב יהודי ואם נוכריה הם נוכרים לכל דבר וחייבים כגיור . -התורה אסרה והזהירה מפני נישואים עם יושבי ארץ כנען , הן בשל הסכנה שישראל יתפתו אחר עבודת אלילים שלהם ( שמות לד , טז ) והן בשל החשש שיאבדו את זהותם הלאומית ( יהושע כג , יב-יג . _( לגבי כמה מן העמים , כעמון ומואב , נאסרו נישואי זכרים שלהם בבת ישראל אפילו לאחר שיתגיירו . לגבי מצרים — בין זכרים בין נקבות — רק עד דור שלישי ( דברים כג , ד-ט . ( בתקופת -שיבת ציון היו נישואי תערובת רבים בקרב אנשי יהודה ( עזרא ט , א-ב . _( * עזרא יונחמיה פעלו לגירוש הנשים הנוכריות , ובאמנה שכרתו התחייב העם לחדול מנישואים כאלה ( נחמיה י , לא . ( בתקופת הגלות הממושכת נשמרו בדרך כלל היהודים מפני נישואי תערובת . מצד אחד סייעו לכך הגדרים המרובים יבהלכה , שהרחיקום מחברת הגויים . מן הצד האחר אסרה הכנסיה הנוצרית בראשית דרכה על נישואים כאלה והוא הדין בארצות האיסלאם — שאף בהם נאסרו נישואי תע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור