נישואין, נשואים

כניסת בני הזוג לחופה . לפנים היה הבעל מארש אישה . לאחר האירושים היתה האישה יושבת בבית הוריה — בדרך כלל י " ב חודש . באותו פרק כבר היתה בגדר אשת איש האסורה על כל אדם , אך גס על ארושה היתה אסורה עד טקס הנישואין , הוא מעמד עריכת החופה . בימינו נערכים האירושיס והנישואים באותו מעמד בטקס החתונה , וכדי לעשות איזושהי הבדלה ביניהם התקינו קריאה בקול של הכתובה . לפי ההלכה שבתלמוד נקנית האישה לבעלה באחת משלוש דרכים : בכסף , בשטר ובביאה ( משנה קידושין א , א ) אך חכמים תיקנו שיהיו הקידושין בכסף או בשווה כסף , ושטקס הנישואים יערך בפומבי בפני מניין אנשים לפחות . בטקס , הנערך תחת חופה , מקדש הבעל את אישתו בטבעת , כלומר בשווה כסף . קוראים את הכתובה שהבעל מתחייב בה לזון את אישתו ולדאוג לכל צרכיה . אחר כך אומרים שבע ברכות על כוס יין . קשר הנישואים מסתיים באחת משתי דרכים : במות אחד מבני הזוג או בגירושין , על ידי מתן גט לאישה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור