נקוד

מערכת סימנים המלווים את האותיות לשם ציון הגייתן . הניקוד המקובל כיום בעברית דחק שיטות ניקוד אחרות — הנודעות שבהן הניקוד הארץ ישראלי והניקוד הבבלי — ונמסר לנו על ידי בעלי מסורה ממשפחת בן אשר מטבריה . כתב היד הקדום ביותר המצוי בידינו שנוקד בשיטה זו נושא את התאריך 895 לסה " נ ומוצאו בטבריה . שיטת הניקוד הטברנית משקפת הגייה קדומה , הגייה שנשתנתה במידה ניכרת מאז ועד היום . כיום נוטים לשלב סימני ניקוד עם אימות קריאה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור