)<ה)נער הציוני

תנועת נוער יהודית עולמית לחינוך יהודי ציוני והגשמה חלוצית במסגרת "• העובד הציוני . " נוסדה בפולין בשנת 1931 על ידי איחוד תנועות נוער שונות של "הציונים הכלליים , שהיו פזורות בכמה ארצות . ל"נוער הציוני " חמישה כפרי נוער להכשרה חלוצית . התנועה הקימה במסגרת "העובד הציוני " כעשרה "קיבוצים וכעשרים ימושבי עובדים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור