ה)נער העובד והלומד

תנועת הנוער שליד "ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל . הוקמה בשנת 1959 עם איחוד תנועת " " הנוער העובד " "ו " הבונים _" - התנועה המאוחדת . " מגמתה — חינוך להגשמה אישית של ערכי "תנועת העבודה ברוח הסתדרות העובדים הכללית , ובעיקר להצטרפות להתיישבות העובדת . כן דואגת התנועה להגן על זכויותיהם החוקיות של הנערים העובדים ולקדם את הכשרתם המקצועית ואת השכלתם . משתייכים אליה נערים עובדים ונערים לומדים מיישובי הארץ על כל צורותיהם השונות : ערים ועיירות , • מושבים ( תנועת המושבים ) "וקיבוצים ( תק " ם , ( וכן חברים בה _לא יהודים . זו תנועת הנוער הגדולה ביותר בישראל . בסוף שנות השישים כבר מנתה התנועה יותר ממאה אלף חבר , קרוב למחציתם מאוגדים בחטיבות מקצועיות . במסגרת "הנח"ל הקימו רבים מבוגריה היאחזויות ויישובי קבע והשלימו יישובים קיימים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור