)"ה)נער העובד

תנועת נוער חלוצית מסונפת מן "ההסתדרות . נוסדה בשנת 1924 והתקיימה עד שנת . 1959 חבריה היו נערים ונערות מגיל עשר ועד שמונה עשרה , שעבדו או שלמדו והתחנכו לחיי עבודה . המגמה היתה לספק את צרכיהם התרבותיים , החברתיים והכלכליים , לחנכם לאזרחות פעילה בחברת העובדים העבריים ולהגשמה חלוצית . התנועה קיימה בתי ספר להכשרה מקצועית בענפי תעשייה , פקידות ובישול , והוציאה לאור את השבועון " במעלה . " בשנותיה האחרונות היו בה יותר מעשרים אלף חברים ויותר ממאה סניפים . בוגריה היו שותפים בהקמתם של יותר משישים מפעלים התיישבותיים , שהשתייכו לאיחוד הקבוצות והקיבוצים , "לקיבוץ המאוחד ולתנועת המושבים . התנועה התאחדה בשנת 1959 עם _""הבונים _" - התנועה המאוחדת " במסגרת " " הנוער העובד והלומד . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור