{עילה

התפילה האחרונה * ביוס הכיפורים . חותמת את תפילות היום . נאמרת מיד לאחר תפילת ימנחה כשהחמה בראשי האילנות , השם נעילה בא מ " נעילת שערים . " אילו שערים הם ! על כך חלוקות הדעות . יהאמורא רבי יוחנן סבור שהכוונה לשערי היכל "המקדש , ואילו האמורא רב סבור שהכוונה לשערי השמיים : או נעילתם בעד השמש שזרחה כל היום _" ) רמב"ס הלכות תפילה א , ז , ( או נעילת שערי שמיים שהיו פתוחים כל היום לקבל את תפילותיהם של ישראל , או נעילת שערי שמיים בעת חיתום גזר הדין ( כך פייטנים שונים . ( בזמן שבית המקדש היה קיים היו מתפללים "נעילה " בכל יתענית ציבור . לימים נותרה ביום הכיפורים בלבד . וזה סדר התפילה : בני עדות המזרח אומרים "פיוט "" אל נורא עלילה" ובכל הקהילות אומרים _* " אשרי " ובקצת מנהגים "יובא לציון . " בעדות אשכנז יש שאומרים פיוט "ברכי אצולה מרוח הקודש , " שאותה שעה הנשמה זכה וטהורה ומתענגת לתת שבח והודייה ליוצרה . תפילת יעמידה של יום הכיפורים , במקום "כותבנו " אומרים "חותמנו " ובמקום "וכתוב " ו " חתוס . " אחרי חתימת "שים שלום " אומרים וידוי קטן , כלומר "אשמנו , " ומוסיפים תפילת "אתה הבדלת , " שעיקרה מחילת ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור