ג? ח

גירסה או סדר עריכה מסויים של טקסט . ספר "התנ " ך שבידינו הוא על פי נוסח "המסורה , כלומר הנוסח שהיה מקובל על בעלי המסורה . במגילות ים המלח נמצאו ספרים מקראיים המשקפים שינויים מנוסח המסורה . שינויי נוסח רבים ניכרים גם "בתלמוד , עקב שיבושים שחלו בגלל העתקות מרובות וכן בשל התערבותה של הצנזורה " . בסידור התפילה בולטים מאוד ההבדלים בנוסחים השונים . סדר התפילה התפתח באופן חופשי למדי , החל בסידורי • הגאונים רב עמרם גאון ורב יסעדיה גאון . תחילה צמחו נוסח ארץ ישראל ונוסח בבל ומהם התפתחו שלושה נוסחים עיקריים : נוסח אשכנז של ה " מתנגדים , " שרובם יוצאי רוסיה , מרכז אירופה ומערבה , נוסח ספרד , שנזקקים לו יהחסידים ונוסח ספרד של עדות המזרח . משלושה נוסחים אלה מסתעפים הרבה נוסחים נוספים , הכל לפי המנהג במדינות השונות ובעדות השונות . נוסח תימן המקורי נמנה עם הנוסחים העתיקים ביותר בין אלה המוכרים לנו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור