ניסן

הראשון לחודשי השנה לפי מניין החודשים הפותח בחודש של יציאת מצרים , והשביעי למניין החודשים מתשרי . מקור שמו של החודש , כשמות שאר החודשים "בלוח העברי , הוא בבלי . במקרא נקרא גם בשם "חודש האביב " ( שמות יג , ב . ( מזלו של חודש ניסן טלה . הוא לעולם חודש מלא בן שלושים יום . לפי אחת המסורות בניסן נברא העולם , בניסן נולדו האבות , בניסן נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידים להיגאל ( ראש השנה יא ע " א . ( ניסן נחשב ראש השנה למלכים — כלומר , בראש חודש ניסן החל כל מלך ממלכי ישראל סופר שנה חדשה למלכותו בלא שום חילוק אימתי עלה על כס המלכות . במשך כל חודש ניסן יש נוהגים שלא לומר " תחנון " בתפילה , אין מספידים בו ואין מזכירים נשמות . הרואה בניסן אילנות מלבלבים בפריחתם החדשה מברך ברכת האילנות . לפי המסורת , ביום תקופת ניסן שחלה ביום רביעי בשבוע , אחת לעשרים ושמונה שנים חוזרת השמש למקום שהיתה בו בעת בריאתה ואז מברכים את " ברכת החמה . " להלן כמה מהתאריכים והמאורעות החשובים שאירעו בחודש זה : א' - הוקם המישכן במדבר . ז' — פתיחת האוניברסיטה העברית על הר הצופים בירושלים , תרפ " ה . ( 1925 ) י' — מתה מריס הנביאה על פ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור