ניל"י

כינויו של _אירגון מרי יהודי נגד _השילטון התורכי בארץ ישראל בימי מלחמת העולם הראשונה ( בשנים , ( 1917-1915 השם הוא ראשי תיבות של "נצח ישראל לא ישקר " ( שמואל א' טו , כט . ( האירגון עסק בריגול לטובת הצבא הבריטי , שחנה אז במצרים והתכונן לפלוש לארץ . הוקם כתגובה לגזירות השילטון התורכי על כל גילוי של לאומיות יהודית , והיה ניסיון ראשון של מרי יהודי נגד שילטון בזמן החדש . חברי ניל"י היו צעירים וצעירות מבני המושבות בשומרון וביהודה . בראש האירגון עמד האגרונום ואיש המדע הנודע אהרון _ אהרונסון , מנהלה של תחנת ניסיונות חקלאית בעתלית . ניל"י פעלה בניגוד לדעתם של רוב בני היישוב בארץ , ובכללם אגודת " השומר " שחששו מפני נקמת התורכים אס יגלו את רשת הריגול . האירגון נתגלה על ידי השילטונות התורכיים בשנת . 1917 חבריו נרדפו באכזריות . שניים מהם , נעמן בלקינד ויוסף לישאנסקי , הוצאו להורג בתלייה . שרה אהרונסון , אחותו של אהרון , שהיתה מראשי ניל"י , שלחה יד בנפשה אחרי שנאסרה ועונתה עינויים קשים בחששה שלא תוכל עוד לעמוד בהם בלי לגלות פרטים על האירגון . חברי ניל"י שלא נתפסו הוסיפו לפעול עד כיבוש הארץ כולה בידי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור