נטע רבעי

אילן בשנה הרביעית להינטעו , שאז יש להביא את פירותיו לירושלים או לפדותם . כל שלוש השנים הראשונות מעת שניטע האילן הוא "ערלה ופירותיו אסורים לחלוטין באכילה . את פירות השנה הרביעית מעלים לירושלים , ואם קשה הדבר מחללים אותם על כסף . את הכסף מעלים לירושלים וקונים בו מזון הנאכל בתוך חומות העיר . דיני נטע רבעי מפורטים • במשנה ( מעשר שני פרק ה , א-ה ) ונוהגים גס בימינו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור