נטילת ידים

נטילת ידים לחוץ , יחצוץ בין המים לידיים . לכתחילה רצוי שהמים ישטפו את כל כף היד והאצבעות . חובה ליטול ידיים לפני אכילת פת . מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים . " כמו כן מצווה ליטול את הידיים כל בוקר , כשקם אדם משנתו . ואף כאן מברך אותה ברכה . רחצת הידיים ללא כלי וללא ברכה נוהגת לפני קיום מצווה ולאחר מגע בדבר לא טהור או מזוהם . רוחצים את הידיים לאחר עשיית צרכים , תשמיש המיטה , נטילת ציפורניים , מגע בנעל , חפיפת השיער , מגע באיברים המוצנעים שבגוף המכוסים בדרך כלל בבגד , ולאחר ביקור בבית הקברות . כמו כן יש לרחוץ את הידיים לאחר הסעודה . רחיצה זו נקראת "מים אחרונים . " מקורה בימים קדומים שהיו באים להסיר מן האצבעות מלח העשוי להזיק לעיניים . נוטלים ידיים לפני תפילה וקריאת שמע , • והכוהנים נוטלים ידיים לפני עלותם לדוכן לשאת כפיים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור