נחשון בן עמינדב

נשיא שבט יהודה בימי משה ( במדבר א , ז ועוד , ( שדוד המלך הוא מצאצאיו ( רות ד , כ-כב . ( האגדה מספרת עליו : "כשעמדו ישראל על הים ( ים סוף לפני קריעתו ) היו שבטים מנצחים זה עם זה . זה אומר : אין אני יורד תחילה ליס , וזה אומר : אין אני יורד תחילה ליס . מתוך שהיו עומדים ונוטלין עצה אלו ואלו , קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה " ( סוטה לו ע " ב-לז ע " א . ( מכאן הביטוי "קפיצת נחשון " להעזה חלוצית , ומכאן השם "מבצע נחשון" למבצע הגדול הראשון של צה " ל לפריצת הדרך לירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור