נחמיה

נחמיה ולבצר את קיומו . בהנהגתו הותקנה ותוקנה החומה ההרוסה של ירושלים , חרף הכרעותיהם והתנגדותם הנמרצת של העממים השכנים , ובראשם סנבלט החורוני פחת שומרון , טוביה העמוני וגשם הערבי . עם ביצור החומה גבר ביטחונה של העיר ואיתה ביטחון הפחווה כולה . מיספר התושבים בירושלים גדל עם העברתם של עשירים מתושבי יהודה אליה . מצבם של עניי העם השתפר , שכן הנושים נצטוו להחזיר את נכסיהם המופקעים של הלווים העניים , אותם מהם שנמכרו לעבדים שוחררו . עול המיסים הוקל . בוטלו נישואי התערובת , הוקפד על שמירת השבת , עבודת המקדש אורגנה והוסדרה הפרשת התרומות והמעשרות "לכוהנים "וללוויים . לבד משיקום חומות ירושלים להחזרת ביטחונה היה המפעל החשוב ביותר של נחמיה , ששותף לי גם עזרא , עריכת אמנה עם העם להשלטת דיני התורה ביהודה כחוק המדינה , והנהגת קריאת התורה כצינור . נחמיה חזר לשושן ולאחר זמן קצר שב לירושלים לפרק זמן בלתי ידוע כדי להשלים את פעולותיו . ספר נחמיה נמנה עם ספרי הכתובים שבמקרא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור