נח"ל (נער חלוצי לוחם)

חיל שהוקם בקיץ תש " ח , עס ייסוד צה"ל . מטרתו היתה להכשיר את תנועות הנוער להשתתף בקרבות "מלחמת השיחרור גוך שמירת גרעיני ההתיישבות שלהם . תחילה השתייך הנח"ל "לגדנ " ע , אך לאחר כשנה נעשה חיל עצמאי , המשלב שירות צבאי עס הכשרה חקלאית והתיישבות , בעיקר באזורי הספר . חיילי הנח " ל עוברים במשך שירותם כמה שלבים : טירונות , הכשרה חקלאית ובט " ש ( ביטחון שוטף , ( אימוו צבאי מתקדם בעיקר בצנחנים והתיישבות חקלאית במסגרת חל"ת = ) חופשה ללא תשלום , ( ישיבות ההסדר בראשיתן צורפו למסגרת הנח " ל , כשלגביהם משמשת תקופת הלימודים בישיבה במקום ההכשרה החקלאית . בנות הגרעין עוברות טירונות ולאחר מכן משתלבות בהתיישבות יחד עם הבנים , במסגרת הנח " ל התארגנו מאז קיומו מאות רבות של גרעיני התיישבות . אלה הקימו עשרות היאחזויות צבאיות בספר , שהיו בהדרגה ליישובי קבע חקלאיים . כמו כן השלימו ושיקמו מאות יישובים . בנח"ל משתתפים כל זרמי ההתיישבות הקיבוצית והמושבית . ארצות רבות בעולם שיגרו אנשים ללמוד את שיטות פעולתו של הנח " ל , ובמדינות שונות הוקמו יחידות דומות בהדרכת קציני צה " ל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור