נחום, ספר

הספר השביעי * בתרי עשר , בן ג י פרקים . נחום ניבא ביהודה באמצע ימי מלכות מנשה ועד סוף ימי המלך יאשיהו . בספר חזון קשה על חורבן נינווה , שנחרבה בשנת 612 לפני סה " נ . העיר נענשה בידי אלוהי המשפט על מעשי הדמים והרשע שעשתה . דבריו חדורים שמחת נקמה על התמוטטותה של מלכות אשור השנואה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור