נח , מרדכי מנואל

. 1851-1785 עיתונאי , סופר ומדינאי , יליד ארצות הברית . חלוץ הרעיונות הציוניים _ והטריטוריאליסטייס בין יהודי ארצות הברית . פנה בכרוז ליהודי העולם בדבר הצורך למצוא להם מקום מיקלט . הניח במדינת ניו יורק יסוד לעיר בשם "אררט " - מיקלט ליהודים נרדפים וגרעין למדינה יהודית . משנכשל הניסיון מאין תומכים , חזר ופנה לעשות נפשות לרעיון מדינה יהודית בארץ ישראל , רעיון שהטיף לו בתחילה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור