נושרים

כינוי ליהודים היוצאים מברית המועצות ובמקום לעלות לישראל הס משנים את היעד והולכים לארצות אחרות . היציאה מברית המועצות מתאפשרת רק על פי דרישה המגעת מישראל לאיחוד משפחות . גס הדרכון הניתן הוא לשם יציאה לישראל . שגרירות הולנד , המייצגת את ענייני ישראל בברית המועצות , שמאז מלחמת ששת הימים ניתקה קשריה עם ישראל , מטפלת בקבלת אשרות אלה . היוצאים מגיעים לוינה או לרומא ושם מטפלים בהם אירגונים יהודיים , כגון יהיא " ס , ומאפשרים להם לבחור את יעדם הבא . גורמי העלייה בישראל רואים במעשי הנושרים ניצול לרעה של הטיפול הישראלי ואילו יהדות ארצות הברית רואה בזכות הבחירה של המהגר חלק מזכויות האזרח שלו . לנשירה השלכות שונות גם על המשך העלייה מברית המועצות וגס על קשריהם של הנושרים עס הקהילות היהודיות בעולם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור