נורדאו , מכס

. 1923-1849 שמו הספרותי של שמחה זידפלד , הוגה , סופר ופובליציסט , רופא פסיכיאטר ומנהיג ציוני . נולד בהונגריה , ישב בצרפת ונתפרסם מאוד באירופה המערבית במסותיו השנונות על פגמי האנושות התרבותית . להיענותו לקריאתו של "הרצל והצטרפותו לתנועה הציונית היה ערך רב מבחינה ציבורית ורכישת דעת הקהל . הפך לאחד מעוזריו הראשיים של הרצל בתעמולה הציונית , ועשה נפשות רבות "לציונות בקרב חוגי המשכילים במערב . לנאומים שנשא "בקונגרסים הציוניים על מצוקת היהודים ועל מצבם בעולם נודעה השפעה רבה . היה גם מחלוצי התעמולה למען ספורט יהודי : "יהדות השרירים . " אחרי מותו של הרצל חלק בדרך כלל על המדיניות של ממשיכיו . לפני מלחמת העולם הראשונה תבע להמשיך בדרכה של הציונות המדינית , התנגד לפעולה המעשית בארץ ישראל לפני השגת ערבויות מדיניות . בעת המלחמה ישב בספרד . אז תבע נייטראליות של התנועה הציונית . ולאחר המלחמה ומתן "הצהרת בלפור דרש ליצור בארץ ישראל רוב ציוני לאלתר על ידי הגירה המונית גדולה . בלעדי רוב יהודי בארץ לא ראה ערך להצהרת בלפור . נפטר בפריס ועצמותיו נטמנו על פי צוואתו בבית העלמין שברחוב טרומפלדור בתל אביב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור