נומרוס קלאוזוס

אחת הגזירות הקשות על היהודים בזמן החדש : הגבלת אחוז היהודים בבתי הספר התיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה , במגמה לצמצם את השפעתם בחיי הרוח , החברה והמדיניות . "נומרוס קלאוזוס " הוא מונח ברומית שמשמעותו מספר מוגבל . לראשונה אחזו בשיטה זו ברוסיה בשנות השמונים של המאה הי " ט . כניסתם של היהודים לבתי הספר התיכוניים ולאוניברסיטאות הוגבלה באמתלה שהללו מעוררים תסיסה ורוח מהפכנית . בשלוש דרכים עקפו היהודים גזירה זו : רבים מהם היגרו לאירופה המערבית לשם לימוד באוניברסיטאות שם ; ברוסיה עצמה התפתח החינוך העברי העצמאי ; יהודים מעטים התנצרו כדי לקדם עצמם בעולם האקדמי . _בארצןת אחרות הונהג הנומרוס קלאוזוס כלפי היהודים לפני מלחמת העולם השנייה , כתוצאה מהלכי הרוח האנטישמיים ששררו באירופה . בהונגריה נקבע חוק כזה בשנת , 1920 בפולניה בשנת , 1923 וברומניה בשנת . 1926 אפילו בארצות הברית הדמוקראטית הונהג למעשה הנומרוס קלאוזוס במחצית הראשונה של המאה העשרים לגבי מרצים וסטודנטים וכלפי בעלי מקצוע בשירות המדינה והצבא . בימינו נחשב הדבר לאפליה גזעית האסורה בחוק .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור