נהרדעא

עיר בבבל על נהר פרת . יש שסבורים כי יהודים כבר התיישבו בה בימי גלות יהויכין . לפי אחת המסורות הביאו אנשי גלות יהויכין עפר ואבנים מירושלים ושיקעום בבית הכנסת שהקימו בה , בית כנסת "שיף ויתיב " ( כך באיגרת רב "שיירא גאון , "רש " _י בראש השנה כד ע " ב דיבור המתחיל : "דשף ויתיב בנהרדעא " ועוד . ( יש אף שתולים את ראשיתו של בית הכנסת בישראל בבתי כנסיות שבבבל , וב " שף ויתיב " הקדוש שבהם . היישוב היהודי לא פסק בה . בימי "בית שני רוכזו בה ובעיר נציביו נדבותיהם של עולי בכל "למקדש שבירושלים , ומשם הן הועלו אליה . במחצית הראשונה למאה הראשונה לסה"נ היתה בירתה של ממלכה יהודית , שהייתה קיימת בבבל כמה עשרות שנים . בה ישבו "ראש הגולה ובית דינו . בימי "האמורא שמואל , שעמד בראש ישיבתה במחצית הראשונה של המאה השלישית לסה " נ , הגיעה נהרדעא לשיא השפעתה . בשנת 259 חרבה העיר וישיבתה עברה _ לפומבדיתא . העיר נבנתה מחדש , אולם ראש הגולה לא חזר עוד לשבת בה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור