נדר

התחייבות חמורה שאדם מקבל על עצמו . יש נדרי הקדש , כשאדם נודר להקריב "קורבן או לתרום "לבית המקדש , ויש לצדקה כגון הנודר למען בית הכנסת בעבור עניים . ויש נדרי איסור , שאדם מקבל על עצמו בנדר להדיר עצמו מדבר המותר לו . "התורה החמירה מאוד לגבי כל מי שנודר נדר : "לא יחל דברו , ככל היוצא מפיו יעשה " ( במדבר ל , ג , ( וכן : "כי תדור נדר לה אלהיך לא תאחר לשלמו " ( דברים כג , כד . ( ובכתובים נאמר : "טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם " ( קהלת ה , ד . ( מכאן גם המנהג לצרף לכל הבטחה היוצאת מן הפה את המלים " " בלי נדר . " את הנדר אפשר להתיר רק על ידי חכם , אם הוא מוצא לנודר פתח לחרטה , כלומר , אם הוא מצליח למצוא לגבי הנדר דבר שהיה מונע את האדם מלנדור לו היה יודע אותו בשעה שנדר . אישה עומדת ברשות בעלה ונערה ברשות אביה , לפיכך הם רשאים להפר את נדרה ( במדבר ל , ד-יז . _( בפרוס השנה החדשה נוהגים לערוך התרת נדרים — בערב "ראש השנה בפני ג י אנשים ובליל "יום הכיפורים באמירת "" כל נדרי . " יש מעדות המזרח שמתירים נדרים כלל יום ו י . מסכת נדרים שבסדר נשים עוסקת בענייני נדרים , בצורות הנדר , בנדרים שאינם שרירים וב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור