נדה

אישה בימי הווסת , שבהם היא אסורה לבעלה . מדין תורה היא טמאה שבעה ימים ( ויקרא טו , יט-כד . ( אולם חכמים החמירו עליה שתמנה שבעה ימים נקיים לאחר תום זיבת הדם , כלומר בסך הכל כשנים עשר יום בכל חודש . בערוב היום האחרון לשבעת הימים הנקיים היא טובלת "במקווה כשר , ומאז היא שוב מותרת ביחסי אישות עם בעלה . "הלכה זו היא יסוד "לטהרת המשפחה בישראל . מסכת נידה שבסדר טהרות מוקדשת בעיקרה לדינים אלה . למסכת עשרה פרקים , ולה "גמרא "בבבלי "ובירושלמי "ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור