נגעים,מסכת

מסכת בת י " ד פרקים בסדר טהרות . יש לה "תוספתא בלבד . המסכת עוסקת בהלכות הנגעים — נגעי אדם , נגעי בגדים ונגעי בתים — מתי הם מטמאים וכיצד מטהרים את הנטמא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור