נגלה , ותורת ה־

כינוי "לתורה שבכתב -ולתורה שבעל פה , שכל דבריהם גלויים וידועים . כל זאת בניגוד "לתורת הנסתר , תורות הסוד "והקבלה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור