נביאים,ספרי

החלק השני "שבתנ " ך ( תורה , נביאים , כתובים . ( מבחינים בין נביאים ראשונים לנביאים אחרונים . בספרי נביאים ראשונים נכללים הספרים יהושע , שופטים , שמואל ומלכים . ספרים אלה סוקרים את תולדות ישראל משעה שנכנסו לארץ ישראל ועד לחורבן "בית ראשון . אף משובצים בהם פעולותיהם של נביאים שונים . בספרי נביאים אחרונים נכללים שלושה ספרי נבואה גדולים : "ישעיהו , ירמיהו יויחזקאל , וכן "תרי עשר , שהוא קובץ של שנים עשר ספרי נבואה קצרים : הושע , יואל , עמוס , עובדיה , יונה , מיכה , נחום , חבקוק , צפניה , חגי זכריה ומלאכי , לפי המסורת התלמודית הועתק ספר ישעיהו על ידי המלך חזקיהו וסיעתו , ירמיהו כתב בעצמו את נבואותיו ביד ברוך בן נריה ואילו את ספר יחזקאל ותרי עשר כתבו אנשי "כנסת הגדולה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור