נבואה

נבואה נביאות מישראל , החל באבות — "אברהם , "יצחק "ויעקב — וכלה במלאכי מתקופת "שיבת ציון . על פי המסורת לא כונסו "בתנ"ך כל נבואות הנביאים שניבאו בישראל . הכלל לפי "הגמרא הוא : "כבואה שהוצרכה לדורות — נכתבה , ושלא הוצרכה — לא נכתבה " ( מגילה יד ע " א . ( כן מונים חז"ל שבעה נביאים שנתנבאו לאומות העולם , ביניהם בלעם ואיוב ( בבא בתרא טו ע " ב . ( הנבואה היא מאשיות תרבות ישראל ותרבות האנושות כולה . יסודותיה הס : מלחמה באלילות ובסטיות מן האמונה באל אחד , מלחמה בעוול ובכל גילוי של שחיתות ועושק חברתי , אמונה בגאולת ישראל ובעולם מתוקן . הנביא מדבר כשליח האלוהים וכנושא דברו . לפיכך הוא פותח תכופות במלים "כה אמר ה /" "ויהי דבר ה י אלי לאמור " וכיוצא באלה . ואילו כל החכמים , הדרשנים והסופרים מדברים בשמם הם . בהיותו נושא את דבר האלוהים , אין הנביא מוכן לשום פשרות עם המציאות ולשום ויתור לדעות מקובלות . הוא איש תוכחות עם מנהיגות העם ומוכן לשאת כל סבל למען אמיתו ולמען אמונתו . • עמוס "והושע ניבאו במלכות ישראל במאה הח י , ערב חורבנה . "ישעיהו , יואל , "מיכה , "נחום , "חבקוק , "צפניה , י ירמיהו "ועובדיה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור