מתתיהו החשמונאי

> ג > חולל מרד המכבים 167 ) לפני סה " נ בקירוב . ( אבי שושלת הכוהנים הגדולים , הנשיאים והמלכים החשמונאים . המרד פרץ נגד אנטיוכוס אפיפנס , מלכה של הממלכה הסורית היוונית הגדולה , ששלטה באותה תקופה גם בארץ ישראל וביקשה לחסל בכוח את דתם ואת לאומיותם של היהודים ולכפות עליהם את תרבות יוון . כאשר בא פקיד סורי לעיירתו של מתתיהו — מודיעים שליד לוד ודרש מתושביה להקריב קורבן לאליל היווני זאוס , התנפל מתתיהו עליו ועל אחד מבני מודיעים היהודים שהסכים למלא את הדרישה , והרגם . לאחר מכן נמלט עם בניו אל ההרים , הרים את נס המרד והחל להקהיל אליו לוחמים מבין איכרי יהודה . התיר לאנשיו להילחם מלחמת מגן גס בשבת , וקבע בכך נוהג לדורות . עם מותו עבר הפיקוד וניהול המרד ליהודה המכבי , בנו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור